Các Bước Đăng Ký Nhượng Quyền Thương Mại Tại Việt Nam

Nguồn: http://vietrf.com/vi/rf-news/registering-franchises-in-vietnam

Limcharoen Logo

Theo pháp luật Việt Nam, nhượng quyền thương mại nước ngoài muốn hoạt động tại Việt Nam phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước và nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài không cần đăng ký hoạt động nhượng quyền. Một điều đáng lưu ý là việc yêu cầu đăng ký này bao gồm cả hoạt động nhượng quyền thương mại từ khu chế xuất, khu phi thuế quan và các khu vực hải quan riêng vào lãnh thổ Việt Nam.

Đối với việc đăng ký nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam, bên nhượng quyền thương mại phải gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại đến Bộ Công Thương (“MOIT”). Hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại bao gồm:

  1. Đơn đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (theo mẫu do Bộ Công Thương hướng dẫn);
  2. Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại, theo mẫu do Bộ Công Thương quy định;
  3. Các văn bản xác nhận về:
  • Tư cách pháp lý của bên dự kiến nhượng quyền thương mại; và
  • Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.

Giấy tờ quy định tại mục 2 và 3 nêu trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương phải có văn bản thông báo để bên dự kiến nhượng quyền bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Sau khi hết thời hạn quy định, nếu Bộ Công Thương từ chối việc đăng ký thì phải thông báo bằng văn bản cho bên dự kiến nhượng quyền và nêu rõ lý do.

Thông tin được cung cấp bởi:
Luật sư Christian Glanvillea
Công ty luật Limcharoen Việt Nam
Havana Tower, Lầu 19, #1901, 132 Hàm Nghi, Quận1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phone: +84 (8) 6291 7000
Fax: +84 (8) 6291 6999
www.limcharoen.com

banner_vrf

Protected: [Franchise Webinar] The New Healthy Trend Of Ice Cream – Yolé No Sugar Added!

ICE CREAM AND FROZEN YOGURT YOLÉ ARRIVE IN PORTUGAL

Strongly believe in India story, will continue physical expansion: KFC