VF Franchise Consulting

เกี่ยวกับ วี เอฟ แฟรนไชส์ คอนซัลติ้ง

banner_about_VF_Franchise_Consulting_Asean

 

พวกเราคือบริษัทให้คำปรึกษาด้านการบริหาร และแฟรนไชส์ ด้วยประสบการณ์อย่างเข้มข้นด้านการพัฒนา และ การปฎิบัติงานแฟรนไชส์ในภาคเอเชีย ทีมบริหารระดับสูงของเรามีประสบการณ์มากกว่า 70 ปีในต่างประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา เอเชีย และออสเตรเลีย พวกเรามีความเชี่ยวชาญด้านงานขายและการตลาดแฟรนไชส์ การพัฒนาแฟรนไชส์ และการปฎิบัติการ แผนกลยุทธ์ธุรกิจ แผนการเงิน การพัฒนาธุรกิจทั่วไป การฝึกอบรม อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และการบริหารโครงการ นอกจากนี้ วี เอฟ แฟรนไชส์ คอนซัลติ้ง เสนอความช่วยเหลือการจัดตั้งหุ้นส่วนธุรกิจกระจายสินค้า ธุรกิจร่วมค้า การลงทุนทางตรงสำหรับองค์กรนานาชาติที่ต้องปรารถนาจะเข้าสู่เอเชีย

เรามีออฟฟิตที่เวียดนาม สิงคโปร์ และไทย จึงสามารถช่วยเหลือลูกค้าของเราให้เข้าสู่ตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกนี้ได้ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (ASEAN) ประกอบด้วยประชากรมากกว่า 650 ล้านคน มีประเทศต่างๆ ดังนี้ เวียดนาม สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนม่า บรูไน กัมพูชา และลาว รวมประชากรประมาณร้อยละ 8.8 ของประชากรโลก ในปี 2015 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในกลุ่มประเทศนี้ (GDP) เติบโตเกินกว่า 2.6 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ ถ้าอาเซียนรวมกันจะใหญ่เป็นอันดับ 7 ของเศรษฐกิจโลก ตามหลังสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร

ฌอน ที โง | ประธานกรรมการบริหาร

ฌอน ที โง ชาวเวียดนามและอเมริกัน สัญชาติอเมริกันและเคยอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกามากกว่า 40 ปี เขาได้ทำงานอย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกา และในเอเชีย มีประสบการณ์เกินกว่า 20 ปีในสายงานอาชีพที่บริษัทนานาชาติขนาดใหญ่ และเขาได้สร้างธุรกิจด้วยตนเองในปีถัดมา ความสามารถหลักของ ฌอน คือการตลาดและงานขายแฟรนไชส์ การพัฒนาและการปฏิบัติงานแฟรนไชส์ แผนกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง ความเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาธุรกิจ ด้านการเงิน การบริหารโครงการ และการบริหารงานทั่วไป ฌอน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายบ่อยๆ ในงานแสดงแฟรนไชส์นานาชาติ และงานสัมมนาจัดโดยหน่วยงานราชการในเอเชีย

Read more

เท็ค คิม คู | กรรมการบริหาร

คุณเท็ค คิม ซีอีโอผู้มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ สร้างผลสำเร็จในอุตสาหกรรมบริการอาหาร แฟรนไชส์ และค้าปลีก ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เขาทำงานในสหรัฐอเมริกา ยุโรป รัสเซีย ออสเตรเลีย และหลากหลายประเทศในเอเชีย

Read more

นาง ฮวง คิม ฟอง | กรรมการประจำประเทศเวียดนาม

นาง ฮวง คิม ฟอง ชาวเวียดนาม มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในสายงานอาชีพ และมีความสามารถหลัก ได้แก่ การพัฒนาธุรกิจ การขายและการตลาด การเจรจาต่อรอง การสื่อสารธุรกิจ และการบริหารงานสำนักงาน คุณฮวงมีประสบการณ์ในการทำงานกับชาวเวียดนาม และผู้บริหารระดับสูงชาวต่างชาติในเวียดนาม

Read more

เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ | กรรมการประจำประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงานของคุณเซ็ธ ครอบคลุมในสายงานของการบริหารการเงินธุรกิจ งานที่ปรึกษา และแฟรนไชส์ คุณเซ็ธ มีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการออกแบบแบจำลองทางการเงิน และบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ การวิเคราะห์สินเชื่อ และการควบคุมการเงิน และการวางแผนกลยุทธ์ เขาเคยทำงานในบริษัทต่างประเทศ และในสายการเงิน ได้แก่ ธนาคารสเตรท สตรีท สหรัฐอเมริกา, ธนาคารกรุงเทพ, บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และ บริษัทที่ปรึกษา อาร์ เอส เอ็ม และ บริษัท จีโนซิส จำกัด

Read more

Franchise Opportunities

Subscribe to VF Franchise Consulting

Never miss an update with the latest franchise news and opportunities.

Clicking SUBSCRIBE means you agree to our Terms and Conditions and that you have read our Privacy Policy.