Services VF Franchise Consulting | Asean
VF Franchise Consulting

งานบริการ

banner_services_VF_Franchise_Consulting_Asean

 

แฟรนไชส์ คือวิธีการขยายธุรกิจที่เติบโตมากในช่วงศตวรรษที่ยี่สิบนี้ และได้ให้ผลประโยชน์มากมายทั้งแก่แฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี วีเอฟ แฟรนไชส์ คอนซัลติ้ง ทำงานให้กับแฟรนไชส์ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การศึกษา ค้าปลีก และธุรกิจบริการ เราช่วยเหลือลูกค้าของเราเขาสู่ตลาดหนึ่งหรือหลายประเทศในเอเชีย ให้เติบโตด้วยการแฟรนไชส์ ไลเซ่นส์ การลงทุนทางตรง ร่วมลงทุน หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย  สำหรับลูกค้าที่เป็นแฟรนไชส์ซี เราให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพในการช่วยเหลือพวกเขาให้ได้แบรนด์แฟรนไชส์ที่เหมาะสม และได้เงื่อไขที่พึงพอใจ

จุดแข็งของบริษัทคือเรามีประสบการณ์ในด้านงานปฏิบัติงาน และพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์มากกว่า 40 ปี ในเอเชีย เรามีออฟฟิตที่เวียดนาม สิงคโปร์ และไทย จึงสามารถช่วยเหลือลูกค้าของเราให้เข้าสู่ตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกนี้ได้ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (ASEAN)

อาเซียน (ASEAN) ประกอบด้วยประชากรมากกว่า 650 ล้านคน มีประเทศต่างๆ ดังนี้ เวียดนาม สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนม่า บรูไน กัมพูชา และลาว รวมประชากรประมาณร้อยละ 8.8 ของประชากรโลก ในปี 2015 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในกลุ่มประเทศนี้ (GDP) เติบโตเกินกว่า 2.6 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ ถ้าอาเซียนรวมกันจะใหญ่เป็นอันดับ 7 ของเศรษฐกิจโลก ตามหลังสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร

งานบริการหลักของเรา ครอบคลุม

Franchise Opportunities