Thuế Và Lệ Phí Bắt Buộc Liên Quan Đến Hoạt Động Nhượng Quyền Thương Mại Tại Việt Nam

Nguồn: http://vietrf.com/vi/rf-news/tax-and-compulsory-fees-related-to-franchising-activities-in-vietnam

Limcharoen Logo

Nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm để cấp nhượng quyền tại Việt Nam cần chú ý đến các nghĩa vụ về tài chính liên quan đến việc đăng ký nhượng quyền thương mại. Bài viết này nêu lên một số quy định về thuế và lệ phí bắt buộc áp dụng cho bên nhượng quyền khi đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam.

Thương nhân nước ngoài đang tìm kiếm để cấp nhượng quyền (bao gồm cả bên nhượng quyền sơ cấp và thứ cấp) phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại là Bộ Công thương (“MOIT”).

Điều 1 Quyết định 106/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2008 quy định về lệ phí đăng ký hoạt động nhưọng quyền thương mại như sau:

Thương nhân nước ngoài nhượng quyền thương mại vào Việt Nam:

  • Cấp mới thông báo: 16.500.000 đồng/giấy;
  • Sửa đổi, bổ sung thông báo: 6.000.000 đồng/giấy;
  • Cấp lại thông báo: 500.000 đồng/giấy.

Về nghĩa vụ thuế, Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp nói chung áp dụng cho cả thương nhân nước ngoài và thương nhân Việt Nam là 25%.

“Thuế nhà thầu nước ngoài” cũng áp dụng đối với thương nhân nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, nhưng ký kết hợp đồng với thương nhân Việt Nam (ví dụ như hợp đồng liên quan đến nhượng quyền thương mại). Các quy định có liên quan đặt ra một cơ chế mà theo đó cơ quan thuế có thẩm quyền sẽ thu thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế gia trị gia tăng từ các tổ chức nước ngoài (sau đây gọi chung là “nhà thầu nước ngoài”) có hoạt động kinh doanh/có thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng đã ký kết với tổ chức hoặc cá nhân Việt Nam.

Thuế nhà thầu nước ngoài bao gồm hai loại thuế: thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế giá trị gia tăng sẽ được khấu trừ thuế Giá trị gia tăng đầu vào cho các chủ dự án Việt Nam nếu các chủ dự án Việt Nam này có thuế Giá trị gia tăng đầu ra. Lưu ý rằng, thu nhập có được từ việc chuyển nhượng bản quyền hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ/chuyển giao công nghệ phải chịu thuế theo quy định về Thuế nhà thầu.

Bên nhượng quyền nên tham khảo các tư vấn về pháp lý và thuế trong giai đoạn đầu tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam.

banner_vrf

Protected: [Franchise Webinar] The New Healthy Trend Of Ice Cream – Yolé No Sugar Added!

ICE CREAM AND FROZEN YOGURT YOLÉ ARRIVE IN PORTUGAL

Strongly believe in India story, will continue physical expansion: KFC