VF Franchise Consulting

Khách hàng nghĩ gì và làm gì trước khi mua sắm?

26-05-2014  |  Chiến thuật  |  Chức năng bình luận bị tắt ở Khách hàng nghĩ gì và làm gì trước khi mua sắm?

Hiểu rõ tâm lí khách hàng sẽ giúp tiếp cận họ dễ dàng và thành công hơn.

 

thoi quen mua sam

 

Nguồn Marketing CL

Đóng lời bình.