VF Franchise Consulting

Expanding Your Franchise To ASEAN Countries

Bài thuyết trình được thực hiện vào ngày 1/11/2013 bởi ông Teck Kim Kho, Giám đốc, văn phòng Singapore, công ty  VF Franchise Consulting.

Nội dung này chỉ có sẵn ở định dạng PDF. Expanding Your Franchise To ASEAN Countries