Franchising in Vietnam - FLA Singapore, October 2014 - VF Franchise Consulting
VF Franchise Consulting

Bài thuyết trình được thực hiện bởi ông Sean T. Ngo, Tổng giám đốc, công ty  VF Franchise Consulting.

Nội dung này chỉ có sẵn ở định dạng PDF:    Franchising in Vietnam – FLA Singapore, October 2014

[ Quay lại ]

Please login to view the following resources. Register if you don't have an account yet.

Cơ hội nhượng quyền