Hottest Franchising Trends For Vietnam - VF Franchise Consulting
VF Franchise Consulting

Bài thuyết trình được thực hiện vào ngày 2/11/2013 bởi ông Sean T. Ngo, Tổng giám đốc, công ty  VF Franchise Consulting.

Nội dung này chỉ có sẵn ở định dạng PDF. Hottest Franchising Trends For Vietnam

[ Quay lại ]

Please login to view the following resources. Register if you don't have an account yet.

Cơ hội nhượng quyền