7-Eleven sẽ có mặt tại Việt Nam

n7Eleven

Chuỗi tiện lợi 7-Eleven sẽ được thiết lập lần đầu tiên ở Việt Nam trong vòng hai tháng tới.
Bên nhận quyền, Thai CP All, sẽ mở bảy cửa hàng công ty tại Việt Nam trong 2-3 năm đầu trước khi cho phép một đối tác địa phương quản lý chuỗi.
Các cửa hàng sẽ nắm giữ 40 phần trăm sản phẩm của Việt Nam và 60 phần trăm Thái và các sản phẩm nhập khẩu khác.
Thị trường chuỗi tiện của Việt Nam dự kiến ​​là rất cạnh tranh trong những năm tới với sự hiện diện của những nhà đầu tư mới.
FamilyMart có kế hoạch mở 300 cửa hàng trong năm năm tiếp theo trong khi Ministop mắt có 500 cửa hàng vào năm 2017.
Shop & Go, đã mở cửa hàng thứ 100 và 30 cửa hàng mới trong năm 2014.

by Inside Retial Asia

ICE CREAM AND FROZEN YOGURT YOLÉ ARRIVE IN PORTUGAL

Strongly believe in India story, will continue physical expansion: KFC

Coffee, cookies and electric cars: Thai fuel giant bets billions on gas station of the future